Budownictwo
Kiedy składać deklaracje VAT?

Głównym obowiązkiem podatników VAT jest przestrzeganie terminowego składania przez nich deklaracji podatkowych. Wyznaczony termin dla płatności podatku od towarów i usług jest nieprzekraczalny, jest terminem, który nie podlega przywróceniu a jego przekroczenie może grozić poważnymi konsekwencjami finansowymi dla jednostki.

Zasadniczo deklaracje podatkowe należy składać, zgodnie z zasadami znowelizowanej ustawy o VAT, do 25 dnia miesiąca następującego po każdym następnym miesiącu. Nieliczne kategorie podmiotów mogą to czynić kwartalnie. Przed 2004 rokiem, czyli według uprzednio obowiązujących przepisów, złożone deklaracje podatkowe powodowały o podatników podatku VAT powstanie obowiązku podstawkowego. Jednak w momencie, gdy podmioty nie uzyskiwały żadnych przychodów czyli nie wykazywały podatku należnego ani też nie nabywali żadnych dóbr, z których podatek naliczony mógł pomniejszyć wartość podatku należnego płaconego do US, deklaracji nie składali.

Nowelizacja ustawy to zmieniła i nie dopuszcza już wystąpienia takiej sytuacji. Obecnie do obrotu zostały wprowadzone tak zwane deklaracje zerowe dla tych podmiotów, które nie wykazują za dany okres podatku VAT należnego. Kwartalnie deklaracje podatkowe mogą składać takie podmioty jak: mali podatnicy rozliczający się metodą kasową czy rolnicy, którzy nie rozliczają się ryczałtowo, a sprzedają jedynie płody rolne. Te podmioty mają możliwość wyboru kwartalnego rozliczania się z podatku od towarów i usług. Mają jednak obowiązek uprzednio zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze rozliczenia do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będą już składane pierwsze deklaracje VAT za okres trzech miesięcy.

About the author

Related Posts

Frazy kluczowe: lpk110, firma otwierająca sejfy awaryjnie - Warszawa, markizy Kęty, fluorokrzemian glinu, endoskop laryngologiczny sinutronic, kaplica Santori, orienteering miejski na imprezę integracyjną, rodogosz ogrody, Szybkoschnąca Lakierobejca do wnętrz zastosowanie, pantomograf Gliwice, CPE Gliwice